Vảy cá 

- Có tác dụng mài mịn cạnh đá sau khi mài thô bằng bát phá

- Bao gồm các số thông dụng: 60 - 80 - 120

- Số càng tăng thì độ mịn càng cao, số càng thấp thì độ phá càng nhanh

- Phù hợp với các loại máy cầm tay

LƯU Ý: Số lượng mua tối thiểu 2 hộp

Gọi ngay