𝗠𝗔́𝗬 𝗖𝗡𝗖 𝗧𝗔̣𝗢 𝗛𝗜̀𝗡𝗛 𝗦𝗟-𝗝-𝟬𝟭𝗔 𝗛𝗘𝗖𝗩𝗜𝗘𝗧𝗡𝗔𝗠

Chuyên gia bo cạnh tạo hình đặc biệt và mài mịn

Khoét lỗ, mài cạnh, gia công mặt bàn, gia công các loại biên dạng vuông, tròn, thoi, lục giác, cong, uốn lượn.....

Gọi ngay