THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên Sản Phẩm       Commodity                    Lưỡi cắt gạch JP 180 TC6
 Mã sản phẩm No.     
 Đường kính ngoài                              Outer diameter                                   180mm
 Đường kính trong  Aperture  60mm
 Độ dày đầu me Thickness  1.8mm
 Độ cao me Serrated height        10mm
 Phạm vi sử dụng   Gạch

Gọi ngay