THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên Sản Phẩm       Commodity                    Lưỡi cắt gạch JP 180 TC5
 Mã sản phẩm No.     
 Đường kính ngoài                              Outer diameter                                   180mm
 Đường kính trong  Aperture 60mm
 Độ dày đầu me Thickness 1.8mm
 Độ cao me Serrated height       10mm
 Phạm vi sử dụng   Gạch

Gọi ngay