THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Tên Sản Phẩm    Commodity            Lưỡi cắt gạch JP 120 vân hồng
 Mã sản phẩm  No.     
 Đường kính ngoài                  Outer diameter                    120mm
 Đường kính trong   Aperture 20mm
 Độ dày đầu me Thickness 1.8mm
 Độ cao me Serrated height       10mm
 Trọng lượng Weight  

Gọi ngay