THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Tên Sản Phẩm    Commodity             Lưỡi cắt gạch JP 120 ghi
 Mã sản phẩm  No.     
 Đường kính ngoài            Outer diameter               120mm
 Đường kính trong   Aperture 20mm
 Độ dày đầu me Thickness 1.8mm
 Độ cao me Serrated height       10mm
 Phạm vi sử dụng   Gạch

Gọi ngay