THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Tên Sản Phẩm    Commodity             Lưỡi cắt gạch JP 105 xanh
 Mã sản phẩm  No.     
 Đường kính ngoài                  Outer diameter                    105mm
 Đường kính trong   Aperture 20mm
 Độ dày đầu me Thickness 1.2mm
 Độ cao me Serrated height       0.8mm
 Trọng lượng Weight  

Gọi ngay