Đầu số đánh bóng sàn CF1-T6

- Đường kính 100mm

- Độ dày 6mm

- Ứng dung: Đánh bóng sàn bê tông, có thể mài khô hoặc ướt

- Có các số từ 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000

Gọi ngay