THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Tên Sản Phẩm    Commodity            Bát bo cạnh gạch móng lừa D200
 Mã sản phẩm  No.     
 Đường kính ngoài                  Outer diameter                    200mm
 Đường kính trong   Aperture 60mm
 Độ dày  Thickness  
 Độ cong Serrated height       R+
 Trọng lượng Weight  

Gọi ngay