THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Tên Sản Phẩm    Commodity            Bát bo cạnh gạch móng lừa D120
 Mã sản phẩm  No.     
 Đường kính ngoài                  Outer diameter                    120mm
 Đường kính trong   Aperture 20mm
 Độ dày  Thickness  
 Độ cong Serrated height       R12
 Trọng lượng Weight  

Gọi ngay