THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Tên Sản Phẩm    Commodity            Bát bo cạnh gạch móng lừa D150/160
 Mã sản phẩm  No.     
 Đường kính ngoài                  Outer diameter                    150mm/160mm
 Đường kính trong   Aperture 30mm
 Độ dày  Thickness 20mm
 Độ cong Serrated height       R14
 Trọng lượng Weight  

Gọi ngay